Rodné číslo

Rodné číslo je osobní údaj, povinný pro všechny občany České republiky a cizince pobývající přechodně nebo trvale na území České republiky. Cizincům uděluje rodné číslo Ministerstvo vnitra.


K čemu je potřeba rodné číslo?

Rodné číslo je údaj, který je potřeba při komunikaci s některými úřady nebo institucemi, jako jsou například školy, banky, pojišťovny nebo lékaři. Bez rodného čísla také například není možné uzavřít některé smlouvy nebo vyřídit hypotéku.


Jak zjistíte vaše rodné číslo?

Údaj o rodném čísle se nachází na vaší biometrické kartě, osvědčení o registraci nebo průkazu o povolení k pobytu.

Pokud ve svých dokladech rodné číslo nemůžete najít, je to pravděpodobně kvůli tomu, že:

a) Vám rodné číslo již bylo přiděleno, ale není zatím vyznačeno v dokladu

Tato situace může nastat, pokud:

  • Pobýváte na území České republiky na základě dlouhodobého víza. Na vízum se totiž údaj o rodném čísle nevyznačuje.
  • Rodné číslo vám bylo uděleno až po vydání biometrické karty, osvědčení o registraci nebo průkazu o povolení k pobytu.

b) Vám rodné číslo zatím nebylo přiděleno

Tato situace může nastat pokud:

  • O přidělení rodného čísla ještě ze strany Ministerstva vnitra nebylo zažádáno.
  • O přidělení rodného čísla bylo zažádáno, ale ještě nebylo uděleno.

To, jestli vám bylo rodné číslo již přiděleno, nebo ne, zjistíte osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, případně telefonicky na informační lince pro cizince. Na pracovišti vám pracovníci v případě potřeby samotné rodné číslo sdělí, po telefonu nikoliv.


Jak můžete získat rodné číslo?

Rodné číslo vám Ministerstvo vnitra udělí z moci úřední – nemusíte tedy o něj explicitně žádat. Vyžádání rodného čísla řeší pracovníci Odboru azylové a migrační politiky, a to zpravidla při vaší první návštěvě na pracovišti (například při registraci po příjezdu na území nebo žádosti o osvědčení o registraci). K vyžádání rodného čísla pracovníci potřebují znát některé vaše osobní údaje:

  • Jméno a příjmení
  • Rodné příjmení
  • Místo narození – konkrétní město nebo vesnici, napsanou v takové podobě, aby je bylo možné vyhledat v online mapách. Není možné uvést pouze například region nebo oblast narození.
  • Jméno a příjmení rodičů, včetně rodných příjmení

O přidělení rodného čísla vás Ministerstvo vnitra aktivně nebude informovat. To, jestli vám bylo rodné číslo již přiděleno, nebo ne, zjistíte osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, případně telefonicky na informační lince pro cizince. Na pracovišti vám pracovníci v případě potřeby samotné rodné číslo sdělí, po telefonu nikoliv.


Rodné číslo vám bylo již přiděleno, ale není vyznačeno v dokladu. Co můžete dělat?

Můžete navštívit osobně pracoviště Ministerstva vnitra. Zde vám pracovníci vydají samostatný doklad o přiděleném rodném čísle. Na tuto agendu se můžete také online objednat.

 V případě potřeby vám rovněž rodné číslo mohou po ověření sdělit pracovníci na informační přepážce. Pokud vám již byl samostatný doklad o přiděleném rodném čísle jednou vydán, můžete požádat o jeho duplikát. Za duplikát musíte zaplatit 100 Kč ve formě kolků.


Rodné číslo vám zatím nebylo přiděleno. Co můžete dělat?

Lhůta na udělení rodného čísla je 30 dní, v některých případech však může správní řízení trvat delší dobu, a to například z důvodu chybných údajů zadaných při vyžadování rodného čísla. Pokud čekáte na vyřízení rodného čísla déle než 4 měsíce, doporučujeme navštívit pracoviště Ministerstva vnitra a vyžádání rodného čísla konzultovat s pracovníky. Za tímto účelem se můžete objednat online.

V některých případech také může nastat situace, kdy rodné číslo ještě nebylo vyžádáno. Příkladem je pobyt na základě dlouhodobého víza – vaší povinností je v tomto případě registrace na cizinecké policii, ta však rodné číslo nevyžádá. Podobná situace se týká občanů Evropské unie. V tomto případě vám také doporučujeme navštívit pracoviště Ministerstva vnitra a vyžádání rodného čísla konzultovat s pracovníky. Za tímto účelem se můžete objednat online.