Povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie

Povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie je pobytové oprávnění určené občanům Evropské unie a při splnění podmínek některým občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Povolení k trvalému pobytu je podmínkou k uplatňování některých práv na území České republiky – je například nutností k získání občanství. Občané Evropské unie mohou nicméně na území České republiky žít i pracovat bez jakéhokoliv pobytového oprávnění.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu můžete jako občané Evropské unie žádat:

  • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, nebo
  • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud jste z toho 1 rok byli blízkým rodinným příslušníkem jiného občana Evropské unie, který již má povolený trvalý pobyt, nebo občana České republiky, který je přihlášený k trvalému pobytu na území ČR.

Na jak dlouho se povolení k pobytu vydává?

Povolení k trvalému pobytu se vydává na 10 let.


Jak průkaz o povolení k pobytu vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto povolením k pobytu?

Po dobu pobytu na území České republiky se na Vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto povolení k pobytu umožní? 

Osoby s trvalým pobytem mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, právo na dávky sociální podpory a mají nárok na zaměstnání a na podnikání. Pobytové oprávnění vám také umožní volit do zastupitelstva obce a do Evropského parlamentu.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte osvědčení o registraci?

Ano, ale musíte doložit důkaz o tom, že jste v České republice pobývali nepřetržitě po požadovanou dobu. Za určitých podmínek můžete žádat i bez splnění podmínky nepřetržitého pobytu.