Prokázání délky pobytu

Prokazování délky pobytu patří k náležitostem, které jsou vyžadovány u některých žádostí občanů Evropské unie, například u žádostí o trvalý pobyt.


Předložení takových dokumentů je požadováno pouze, pokud splnění podmínky délky pobytu není zřejmé z úřední evidence Ministerstva vnitra. Tedy nejčastěji, pokud jste doposud nikdy nebyli držiteli žádného povolení k pobytu, respektive osvědčení o registraci (potvrzení o přechodném pobytu) vydaného Ministerstvem vnitra. Proto občané třetích zemí délku pobytu při žádosti o trvalý pobyt neprokazují.

Pokud jste občané Evropské unie, můžete předložit doklady, kterými prokážete dobu faktického přechodného pobytu na území. Takovými doklady mohou být například:

  • Pracovní smlouva s místem výkonu práce v České republice (předložte úředně ověřenou kopii této pracovní smlouvy).
  • Potvrzení od zaměstnavatele o zahájení a ukončení pracovního poměru (například ve formě zápočtového listu).
  • Doklad o registraci a platbách na veřejné zdravotní pojištění (můžete získat, pokud svou pojišťovnu zažádáte o vydání vyúčtování na veřejné zdravotní pojištění).
  • Jiné doklady, které samostatně nebo v kombinaci s doklady jinými prokazují váš pobyt na území.

V případě občanů třetích zemí se do délky nepřetržitého přechodného pobytu započítává pobyt na dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu. Pobyt na krátkodobé vízum či bezvízový pobyt se však nezapočítává.