Občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Dne 1. února 2020 vstoupila v účinnost Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a země tak opustila Evropskou unii. Druhá část této Výstupové dohody upravuje podmínky pobytu občanů Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Tito občané se nyní dělí na dvě kategorie:

  1. britští občané, kteří se nacházeli na území České republiky k 31. 12. 2020, na které se vztahuje výstupová dohoda, a mají téměř shodná práva s občany Evropské unie,
  2. britští občané, kteří jsou od 1. ledna 2021 považováni za občany třetích zemí a vztahují se na ně práva, povinnosti a typy řízení jako na ostatní občany třetích zemí bez práva volného pohybu. Jsou to občané, kteří:
    • nikdy v České republice nepobývali, nebo
    • svůj pobyt přerušili na dobu delší než půl roku z jakéhokoliv důvodu nebo jednoho roku z podstatných důvodů  jako těhotenství, vážná nemoc, studium, vyslání zaměstnavatelem do zahraničí). V případě výkonu povinnosti vojenské služby k přetržení doby pobytu nedochází.