Osvědčení o registraci občanů Spojeného království

Osvědčení o registraci ve formě biometrické karty je doklad určený občanům Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří se nacházeli na území České republiky k 31. 12. 2020 a splnili podmínku nepřetržitého pobytu (podle Výstupové dohody) a jejich rodinným příslušníkům, kteří jsou také občany Spojeného království. Nepřetržitý pobyt na území znamená, že vaše nepřítomnost na území nepřesáhne 6 měsíců v roce, nebo tuto dobu přesáhne ze závažných důvodů.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

O osvědčení o registraci si mohou žádat občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (a tím splňují podmínky Výstupové dohody) a jejich rodinní příslušníci, kteří jsou sami občany Spojeného království.

Za rodinného příslušníka občana Spojeného království se považuje:

 • manžel nebo manželka,
 • registrovaný partner nebo partnerka stejného pohlaví,
 • rodič občana mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje,
 • potomek (syn, dcera, vnuk, vnučka) občana Spojeného království mladší 21 let,
 • potomek manžela či manželky občana Spojeného království mladší 21 let,
 • potomek nebo předek (otec, matka, tchýně, tchán) občana Spojeného království, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Spojeného království,
 • potomek nebo předek manžela či manželky občana Spojeného království, který je nebo bezprostředně před vstupem na území byl závislý na výživě nebo nutné péči (uspokojování základních potřeb) občana Spojeného království.

Dále:

 • ostatní příbuzní (například sestra, bratr, sestřenice, bratranec, teta nebo strýc), kteří zároveň:
  • jsou v zemi původu vyživovaní tímto občanem, nebo
  • jsou v zemi původu členy domácnosti tohoto občana, nebo
  • vyžadují osobní péči tohoto občana z vážných zdravotních důvodů.
 • druh nebo družka, pokud doloží trvalý partnerský vztah.

Na jak dlouho se osvědčení o registraci vydává?

Osvědčení o registraci pro občany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska má dobu platnosti 5 let. Platnost osvědčení o registraci není možné prodloužit. Po skončení doby platnosti tak žádáte o osvědčení znovu, nebo můžete žádat o trvalý pobyt.


Jak osvědčení o registraci vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s osvědčením o registraci?

Po dobu pobytu na území České republiky se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem. Odchodem Velké Británie z Evropské unie vám zaniklo právo volit a být voleni v České republice ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do Evropského parlamentu.


Co vám osvědčení o registraci umožní? 

S platným osvědčením o registraci máte na území České republiky v oblasti zaměstnání a volného pohybu stejná práva jako občané Evropské unie.

V rámci řízení o žádosti o vydání osvědčení o registraci vám pracovníci Ministerstva vnitra zároveň zažádají o rodné číslo. To se netýká cizinců, kteří rodné číslo získali už dříve. Rodné číslo potřebujete například doložit při koupi vozidla.

Pokud byste chtěli žádat o trvalý pobyt, můžete díky osvědčení o registraci jednodušeji prokázat délku pobytu na území České republiky.