Povolení k trvalému pobytu občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

Povolení k trvalému pobytu občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska je pobytové oprávnění určené některým těmto občanům, kteří splňují podmínku nepřetržitého pobytu (5 let, respektive 2 roky),  a zároveň:

  • jsou držiteli platného potvrzení o přechodném pobytu nebo osvědčení o registraci, nebo
  • pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (podle Výstupové dohody).

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST NA ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o toto povolení k pobytu?

O povolení k trvalému pobytu můžete žádat:

  • po 5 letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, nebo
  • po 2 letech nepřetržitého přechodného pobytu v České republice, pokud jste z toho 1 rok byli blízkým rodinným příslušníkem občana Evropské unie, který již má povolený trvalý pobyt, nebo občana České republiky.

Na jak dlouho se povolení k pobytu vydává?

Povolení k trvalému pobytu se vydává na 10 let. Osobám mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let.


Jak povolení k pobytu vypadá?


Co vám toto povolení k pobytu umožní? 

S platným povolením k trvalému pobytu máte na území České republiky v oblasti zaměstnání a volného pohybu stejná práva jako občané Evropské unie.

Osoby s trvalým pobytem mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, právo na dávky sociální podpory a mají nárok na zaměstnání a na podnikání.


Můžete o tento typ pobytu žádat, i pokud nemáte žádné vízum nebo povolení k pobytu v České republice?

Ano, ale musíte doložit důkaz o tom, že jste v České republice pobývali nepřetržitě po požadovanou dobu. V některých případech můžete žádat o povolení k trvalému pobytu i bez splnění podmínky nepřetržitého pobytu. Musíte také doložit, že jste pobývali na území České republiky k 31. 12. 2020 (podle Výstupové dohody).