Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zdravotním

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem zdravotním je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí v České republice pobývat v souvislosti s léčebnou procedurou či ozdravným pobytem.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem zdravotním?

O dlouhodobé vízum za účelem zdravotním můžete žádat, pokud se chystáte na území České republiky pobývat v souvislosti s léčebnou procedurou či ozdravným pobytem. Jedná se například o:

  • rehabilitační léčby,
  • dlouhodobé léčby,
  • lázeňské služby nebo
  • operace nebo další zdravotní důvody.

Pod účel pobytu zdravotní nespadá například výkon povolání lékaře, zdravotní sestry nebo jiného zdravotnického personálu. V takových případech můžete žádat o zaměstnaneckou kartu.


Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 1 roku.


Jak vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.