Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zácviku

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem zácviku je určené pro občany třetích zemí, kteří si chtějí v České republice zvýšit kvalifikaci a dovednosti.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem zácviku?

O dlouhodobé vízum za účelem zácviku můžete žádat, pokud jste se se svým zahraničním zaměstnavatelem dohodli na zvyšování vašich dovedností a kvalifikace u českých právnických nebo fyzických osob ve formě zácviku.

Charakteristickým znakem zácviku je, že držitelé dlouhodobého víza za účelem zácviku zůstávají po celou dobu platnosti pobytového oprávnění na území České republiky v pracovním poměru u svého zahraničního (původního) zaměstnavatele a ten jim zároveň vyplácí mzdu. V praxi tak mezi zaměstnanci a fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v České republice nevzniká žádný pracovněprávní vztah, pouze získávají praktické dovednosti a znalosti pro své zahraniční zaměstnavatele.

V případech, kdy váš zácvik trvá kratší dobu než 3 měsíce, je možné žádat o schengenské vízum za účelem zácviku.


Na jak dlouho se vízum vydává?

Nejdéle na dobu 6 měsíců.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

S platným pobytovým oprávněním můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit. Můžete také cestovat po Schengenském prostoru bez nutnosti víza.