Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem sezónního zaměstnání je určené pro občany třetích zemí, kteří chtějí být v České republice sezónně zaměstnáni.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST MIMO ÚZEMÍ ČR

PRODLOUŽENÍ

Kdo může žádat o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání?

O dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání můžete žádat, pokud chcete na území České republiky vykonávat sezónní práci déle než tři měsíce.

Sezónní zaměstnání je činnost závislá na ročním období. Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb., se jedná o:

  • Rostlinnou a živočišnou výrobu, myslivost a související činnosti
  • Lesnictví a těžbu dřeva
  • Výstavbu budov
  • Inženýrské stavitelství
  • Specializované stavební činnosti
  • Ubytování
  • Stravování a pohostinství
  • Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
  • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Na jak dlouho se toto vízum vydává?

Nejdéle na dobu 9 měsíců.


Jak toto vízum vypadá?


Jaké povinnosti a omezení jsou spojené s tímto pobytovým oprávněním?

Po dobu platnosti vašeho pobytového oprávnění musíte plnit účel pobytu. Také se na vás vztahují povinnosti pro cizince dané zákonem.

Dále změnu místa pobytu musíte hlásit Ministerstvu vnitra, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala a pouze v případě, že na této adrese budete pobývat déle než 15 dní. K nahlášení této změny budete potřebovat:

Pobyt na území České republiky na základě víza za účelem sezónního zaměstnání se nezapočítává do doby 5 let nepřetržitého pobytu na území, potřebných pro vydání povolení k trvalému pobytu.

V době pobytu na toto vízum není možné na území České republiky podat žádost o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu na území.


Co vám toto pobytové oprávnění umožní?

Po dobu platnosti pobytu můžete legálně pobývat a pracovat v České republice. S platným dlouhodobým vízem můžete opakovaně Českou republiku opustit a zase se vrátit, a to po celou dobu platnosti víza.