Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství

Status dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství vám bude přiznaný, pokud zažádáte o povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu a pokud o této žádosti bude kladně rozhodnuto. O tento status, pokud vám již dříve nebyl přiznaný, můžete žádat i dodatečně.

OBECNÉ INFORMACE

ŽÁDOST

Za jakých podmínek vám může být přiznaný status dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství?