Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem pracovní dovolené (Working Holiday)

OBECNÉ

CHILE

IZRAEL

JAPONSKO

JIŽNÍ KOREA

KANADA

NOVÝ ZÉLAND

AUSTRÁLIE A TCHAJ-WAN

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé vízum) za účelem pracovní dovolené (Working Holiday) je určeno pro občany třetích zemí, se kterými má Česká republika uzavřenou příslušnou bilaterální dohodu. Smyslem pracovní dovolené je zlepšení jazykové vybavenosti, nebo poznání kultury a společnosti a dočasná práce v cílové zemi. Jelikož se ustanovení jednotlivých smluv s danými zeměmi liší, níže jsou specifikovány detaily žádostí z konkrétních zemí.