Podání žádosti bez předchozího pobytu na území České republiky

V zákonem stanovených případech je možné o některé druhy pobytových oprávnění žádat na území i bez podmínky předchozího pobytu na území České republiky.

OBČANÉ EU

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU

OBČANÉ TŘETÍCH ZEMÍ

Pokud jste občané Evropské unie, můžete žádosti o pobytová oprávnění podat i pokud jste doposud nebyli držiteli žádného pobytového oprávnění. V případě trvalého pobytu, musíte nicméně předložit doklad prokazující váš nepřetržitý pobyt na území České republiky.