Potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě

Pokud jste krajané a podáváte žádost o povolení k trvalému pobytu podle § 66 odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců, je potvrzení o příslušnosti ke krajanské komunitě jednou z povinných náležitostí. Toto potvrzení vydává na základě písemné žádosti zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí.

Za účelem podání žádosti o vydání dokumentu si domluvte schůzku na zastupitelském úřadě České republiky. Seznam všech zastupitelských úřadů najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Postup při vyřizování Potvrzení o příslušnosti k české krajanské komunitě v zahraničí najdete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.