Změna jména u občanů EU a jejich rodinných příslušníků

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OBČANŮ EU  

Změnu jména jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie s osvědčením o registraci.  


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu jména oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu jména můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY JMÉNA:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete oznámit osobně a bude vám provedena na počkání (obdržíte nové osvědčení o registraci). V tomto případě si ovšem rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny (15 dnů), pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyzvednutí nového osvědčení o registraci. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu převzetí.


4. Vyzvedněte si hotové osvědčení o registraci

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra a vyzvedněte si nové osvědčení o registraci.

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU  

Změnu jména jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie, kteří jsou držiteli trvalého pobytu na území České republiky. 


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu jména oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu jména můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek. 


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY JMÉNA:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete oznámit osobně a bude vám provedena na počkání (obdržíte nový průkaz o povolení k trvalému pobytu). V tomto případě si ovšem rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny (15 dnů), pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyzvednutí nového nového průkazu o povolení k trvalému pobytu. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu převzetí.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra 

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra a vyzvedněte si nový průkaz o povolení k trvalému pobytu.

PŘECHODNÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k přechodnému pobytu nebo pobytové karty, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky. 


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo  podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek. 


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY JMÉNA:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud chcete změnu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě (15 dnů), kterou máte pro oznámení změny, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s Vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad s novým jménem. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

5. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.

TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k trvalému pobytu nebo karty trvalého pobytu, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky.  


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY JMÉNA:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud chcete změnu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě (15 dnů), kterou máte pro oznámení změny, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s Vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad s novým jménem. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

5. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.

OBČANÉ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Změnu jména jsou povinni oznámit všichni občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří jsou držiteli osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu jména oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu jména můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY JMÉNA:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud chcete změnu oznámit osobně, rezervujte si termín předem  online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě (15 dnů), kterou máte pro oznámení změny, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou ke snímání biometrických údajů. Pokud do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s Vámi rovnou domluví na termínu snímání biometrických údajů.

4. Dostavte se na snímání biometrických údajů

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad s novým jménem. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu.

5. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu)

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo osvědčení o registraci (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.