Změna adresy u občanů EU a jejich rodinných příslušníků

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OBČANŮ EU

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie, kteří jsou držiteli osvědčení o registraci.


Jaká je lhůta k oznámení změny adresy?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde. Novou adresu musíte oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 180 dnů.


Jak a kde můžete změnu adresy oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete oznámit osobně a bude vám provedena na počkání (obdržíte nové osvědčení o registraci). V tomto případě si rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou oznámení změny – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí.

Pokud změnu oznámíte poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. Na informační lince si rovnou domluvíte termín vyzvednutí nového osvědčení o registraci.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra pro vyznačení nové adresy do vašeho osvědčení o registraci. Váš průkaz musí obsahovat aktuální informace.

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu.


Jaká je lhůta k oznámení změny adresy?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde. Změnu adresy musíte oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 180 dnů.


Jak a kde můžete změnu adresy oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud chcete změnu oznámit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. Na informační lince si rovnou domluvíte termín na vyznačení nové adresy do průkazu o povolení k trvalému pobytu.

Pokud chcete žádost podat osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou oznámení změny – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra pro vyznačení nové adresy do průkazu o povolení k trvalému pobytu. Váš průkaz musí obsahovat aktuální informace.

PŘECHODNÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k přechodnému pobytu, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky.


Jaká je lhůta k oznámení změny adresy?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde. Změnu adresy musíte oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 180 dnů.


Jak a kde můžete změnu adresy oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny adresy neplatíte správní poplatek, protože se tato změna neprojeví ve vašem pobytovém oprávnění.Pokud oznámím změnu adresy poštou, jak zjistím, že tato změna už byla provedena?

Provedení změny budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Oznámení změny nepodléhá správnímu poplatku.

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Provedení změny budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. Na informační lince si rovnou můžete domluvit termín na vyznačení nové adresy do vašeho cestovního dokladu, pokud ji tam chcete mít vyznačenou. Není to vaše povinnost.

Pokud chcete žádost podat osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou oznámení změny – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Pokud si chcete nechat vyznačit adresu do cestovního dokladu a objednali jste se na termín, dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra. Není to ale vaše povinnost.

TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k trvalému pobytu, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky.


Jaká je lhůta k oznámení změny adresy?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde. Změnu adresy musíte oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 180 dnů.


Jak a kde můžete změnu adresy oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud změnu oznámíte poštou, pracovníci Ministerstva vnitra vás po jejím provedení písemně nebo telefonicky vyzvou na sejmutí biometrických údajů.  

Pokud chcete žádost podat osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou oznámení změny – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí. Na pracovišti si domluvíte termín na sejmutí biometrických údajů.

4. Dostavte se na snímání biometrických údajů 

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu. 

5. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu) 

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo kartu trvalého pobytu (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů. 

OBČANÉ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ  

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří jsou držiteli osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu. 


Jaká je lhůta k oznámení změny adresy?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde. Změnu adresy musíte oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 180 dnů.


Jak a kde můžete změnu adresy oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud změnu oznámíte poštou, pracovníci Ministerstva vnitra vás po jejím provedení písemně nebo telefonicky vyzvou na sejmutí biometrických údajů.  

Pokud chcete žádost podat osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou oznámení změny – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí. Na pracovišti si domluvíte termín na sejmutí biometrických údajů.

4. Dostavte se na snímání biometrických údajů 

Dostavte se na domluvený termín snímání biometrických údajů, s sebou si vezměte cestovní doklad. Při snímání biometrických údajů se domluvíte na termínu vyzvednutí nového průkazu. 

5. Vyzvedněte si hotový průkaz (biometrickou kartu) 

Posledním krokem je vyzvednutí průkazu o povolení k pobytu nebo kartu trvalého pobytu (biometrické karty). Lhůta na vyzvednutí je 60 dnů od snímání biometrických údajů.