Změna cestovního dokladu u občanů EU a jejich rodinných příslušníků

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI OBČANŮ EU  

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie s osvědčením o registraci.  


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny cestovního dokladu neplatíte správní poplatek. 


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Při změně cestovního dokladu není nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete jednoduše oznámit poštou. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. 

Pokud chcete změnu oznámit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní.  

Pokud budete chtít změnu oznámit osobně, rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

TRVALÝ POBYT OBČANŮ EU  

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni občané Evropské unie, kteří jsou držiteli trvalého pobytu na území České republiky. 


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

200 Kč, formou kolkových známek. 


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Při oznámení změny musíte uhradit správní poplatek 200 Kč formou kolkových známek (kolků).

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Provedení změny budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. Na informační lince si rovnou domluvíte termín na vyznačení nového cestovního dokladu do průkazu o povolení k trvalému pobytu. 

Pokud chcete žádost podat osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Včasná rezervace termínu šetří váš čas, objednání k návštěvě pracoviště ale není nutnou podmínkou podání žádosti – bez předchozího objednání budete odbavení v běžném pořadí.  

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra 

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra pro vyznačení nového cestovního dokladu do průkazu o povolení k trvalému pobytu. Váš průkaz musí obsahovat aktuální informace.

PŘECHODNÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k přechodnému pobytu nebo pobytové karty, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky. 


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny cestovního dokladu neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Při změně cestovního dokladu není nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete jednoduše oznámit poštou. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. 

Pokud chcete změnu nahlásit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. 

Pokud budete chtít změnu oznámit osobně, rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

TRVALÝ POBYT RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ OBČANŮ EU 

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni držitelé povolení k trvalému pobytu nebo karty trvalého pobytu, kteří jsou rodinnými příslušníky občanů Evropské unie. Pokud jste rodinnými příslušníky občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle výstupové dohody, vztahují se na vás stejné podmínky.  


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny cestovního dokladu neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Při změně cestovního dokladu není nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete jednoduše oznámit poštou. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. 

Pokud chcete změnu nahlásit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. 

Pokud budete chtít změnu oznámit osobně, rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

OBČANÉ SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

Změnu cestovního dokladu nebo dokladu totožnosti jsou povinni oznámit všichni občané Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, kteří jsou držiteli osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu.


Jaká je lhůta k oznámení změny? 

Změnu cestovního dokladu oznamte do 15 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.  


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu cestovního dokladu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny cestovního dokladu neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Při změně cestovního dokladu není nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete jednoduše oznámit poštou. Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. 

Pokud chcete změnu nahlásit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. 

Pokud budete chtít změnu oznámit osobně, rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.