Studium v ČR

Cizinci mohou v České republice studovat bez omezení, pokud plní zákonem dané podmínky svého pobytu.


Občané Evropské unie (a také Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) mohou pobývat v České republice přechodně bez omezení a mohou také bez omezení studovat.

Rodinní příslušníci občanů Evropské unie (blízcí i vzdálení), kteří sami nejsou občany Evropské unie a kteří podali žádost o povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, a zároveň jim byla z tohoto přiznána fikce pobytu, nebo ho již mají vydáno, mohou pobývat v České republice a bez omezení studovat. Pokud žádosti nebude vyhověno, možnost přechodného pobytu na území České republiky končí.

Občané třetích zemí musí mít k pobytu oprávnění. Pokud tito cizinci plní svůj účel pobytu a také všechny zákonem dané podmínky, mohou studovat bez omezení. Studium není výdělečná činnost, a je tedy možné za určitých podmínek studovat i v případě přechodného pobytu bez víza.

Studium může být účelem pobytu. Pokud má studium podobu danou zákonem, mohou cizinci ze třetích zemí v České republice pobývat na základě dlouhodobého víza za účelem studia nebo povolení k pobytu za účelem studia. V případě ostatních studijních aktivit, je možné také žádat o odpovídající dlouhodobé vízum.

Pokud potřebujte zjistit více informací o studiu v České republice, podívejte se na oficiální portál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.