Účel pobytu

Zákon o pobytu cizinců na území předpokládá, že pobyty všech cizinců, kromě trvalých, musí být odůvodněny plněním nějakého účelu. Z tohoto důvodu je povinnou náležitostí mnoha žádostí o pobytová oprávnění doklad prokazující účel pobytu na území.

Účel spočívá v aktivitě, kterou cizinci na území vykonávají. Může se jednat například o studium, zaměstnání, podnikání nebo o soužití s jinými osobami a mnohé další.

Neplnění účelu je obvykle důvodem pro zrušení pobytového oprávnění, případně zamítnutí žádosti o jeho prodloužení.