Změna adresy u občanů třetích zemí

Změnu adresy jsou povinni oznámit všichni občané třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu nebo trvalého pobytu na území České republiky. V některých případech se liší postup a podmínky, podle kterých se změna místa pobytu musí oznamovat.


DLOUHODOBÉ VÍZUM & DLOUHODOBÝ POBYT

TRVALÝ POBYT

V jakém případě musíte změnu adresy oznámit?

Pokud máte dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt, musíte změnu adresy oznámit pouze, pokud na nové adrese plánujete pobývat déle než 30 dnů.


Jaká je lhůta k oznámení změny?

Změnu adresy oznamte do 30 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.

Pokud máte dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, musíte tuto změnu oznámit do 15 dnů příslušnému útvaru policie.


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu adresy můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny adresy neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY ADRESY:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář oznámení můžete vyplnit online. Vyplněné oznámení poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář oznámení můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Pokud chcete změnu nahlásit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve dva týdny po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní. Na informační lince si rovnou domluvíte termín na vyznačení nové adresy do cestovního dokladu.

Pokud chcete změnu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Pokud si chcete nechat vyznačit adresu do cestovního dokladu a objednali jste se na termín, dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra. Není to ale vaše povinnost.