Řízení povoleno

Ministerstvo rozhodlo o vaší žádosti kladně. Následný postup se liší v závislosti na tom, o jaký typ správního řízení se jednalo a kde jste žádost podávali.


Žádosti o povolení k pobytu nebo vízum podané na území České republiky:

Objednejte se telefonicky na pracoviště Ministerstva vnitra, a to na jednu z těchto agend:

  • Snímání biometrických údajů – žádosti o povolení k pobytu občanů třetích zemí a rodinných příslušníků občanů Evropské unie; žádost o cizinecký pas; žádost o přiznání právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území.
  • Vyznačení víza do cestovního dokladu  – žádost o prodloužení doby platnosti a doby pobytu na dlouhodobé vízum; žádost o dlouhodobé vízum za účelem strpění pobytu na území.
  • Vyzvednutí hotového průkazu – žádost o osvědčení o registraci, žádost o povolení k trvalému pobytu občanů EU, žádost o cestovní průkaz totožnosti.

Oznámení držitele zaměstnanecké karty o změně zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo o zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele.

Podmínky oznámení byly splněny. Začít pracovat v novém zaměstnání můžete až ve chvíli, kdy vám nebo vašemu zaměstnavateli bude doručeno Sdělení o splnění podmínek. Nejdříve však v den, který jste uvedli do formuláře.


Žádosti podané na zastupitelském úřadě: