Sdělení o splnění podmínek pro změnu zaměstnání

Sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo pro jeho zaměstnávání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici je dokument, pomocí kterého vás Ministerstvo vnitra informuje o tom, zda vaše oznámení některé  z těchto změn splňuje podmínky stanovené zákonem pro takovou změnu.


Sdělení o (ne)splnění podmínek pro změnu zaměstnavatele, pracovního zařazení držitele zaměstnanecké karty nebo pro jeho zaměstnávání u dalšího zaměstnavatele nebo na další pracovní pozici obdržíte vy a váš (budoucí) zaměstnavatel, pokud jste držiteli zaměstnanecké karty bez volného přístupu na trh práce a oznamovali jste některou ze změn ve vašem zaměstnání.

Sdělení zasílá Ministerstvo vnitra poštou nebo datovou schránkou, a to neprodleně po posouzení oznámení. Až poté, co obdržíte oznámení – ne však dříve než v den, který jste uvedli ve formuláři – můžete začít pracovat na nové pracovní pozici.

Pokud jste podmínky nesplnili, Ministerstvo vnitra vám sdělí důvod, proč oznámení nesplňuje podmínky stanovené zákonem.