Zrušení údaje o místě hlášeného pobytu cizince

Pokud ubytováváte cizince, máte v odůvodněných případech právo podat návrh na zrušení údaje o místu jejich hlášeného pobytu.

Cizinci pobývající v České republice mají ze zákona povinnost hlásit změnu bydliště. Při hlášení nové adresy jsou cizinci automaticky odhlášeni i z té staré. Ubytovatel v takovém případě cizince neodhlašuje.


Za jakých podmínek můžete návrh podat?

  • Návrh musíte podat jako vlastník nebo osoba oprávněná k užívání objektu.
  • Právo na užívání objektu ze strany cizinců zaniklo a cizinci současně tento objekt, nebo jeho vymezenou část, již nevyužívají.
  • Podání musíte odůvodnit.

Kdy lze požádat?

V případě, že nájemní vztah, který jste měli uzavřený s cizincem vypršel a cizinec se odstěhoval, ale máte informace o tom, že nesplnil oznamovací povinnost o změně adresy (např. cizinci jsou na Vaši adresu doručovány poštovní zásilky), můžete Ministerstvu vnitra podat návrh na zrušení údaje o místě jeho hlášeného pobytu.

Jak návrh podat?

  1. Vyplňte formulář k tomu určený.
  2. Návrh podejte osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. K podání můžete využít podatelny Ministerstva vnitra, případně návrh podejte na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky podle adresy objektu ubytování.
  3. Při podání žádosti je nutné uhradit správní poplatek 100 Kč za každou osobu, a to ve formě kolkových známek (kolků). Kolky k žádosti přiložte. Pokud budete návrh zasílat datovou schránku, budete vyzváni na uhrazení správního poplatku převodem na účet.

Jak zjistíte, kdo je hlášený v nemovitosti, kterou vlastníte?

Pokud máte jako ubytovatel pochybnosti o tom, kdo má hlášené místo pobytu v objektu, který vlastníte nebo užíváte, můžete si seznam těchto osob vyžádat od Ministerstva vnitra. Žádost můžete podat volnou formou (pro tento účel není žádný tiskopis). Žádost můžete doručit osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Preferovaná forma podání žádosti o výpis hlášených osob je podání dálkovou formou (tzn. poštou, datovou schránkou nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem).

Tento výpis osob je poskytován zdarma (pro tento úkon není stanoven správní poplatek).

Jak postupuje Ministerstvo vnitra?

Návrh bude vyřizován ve správním řízení. Účastníkem tohoto řízení jsou ubytovatelé i dotčení cizinci. Rozhodnutí o návrhu se následně doručí ubytovatelům i dotčeným cizincům.

V případě osob, kterým je uděleno dlouhodobé vízum, nebo mají povolení k dlouhodobému pobytu (včetně například zaměstnaneckých a modrých karet), je návrh na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu podnětem ke zrušení celého pobytového oprávnění.     

                                           

V takovém případě bude ubytovatel informován o zastavení návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu a v rámci následného správního řízení dojde k odhlášení cizince z jeho nemovitosti.