Povinnost rodinných příslušníků občanů EU požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu

Rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou občany třetích zemí, mají povinnost požádat o výměnu průkazu povolení k pobytu ve formě papírové knížky za průkaz biometrický.

Platnost průkazů o povolení k pobytu ve formě papírové knížky skončí 3. 8. 2023. Do té doby je nutné podat žádost o jejich bezplatnou výměnu za průkaz biometrický.

Výměna průkazu se netýká:

  • rodinných příslušníků občanů EU, kteří již jsou držiteli biometrického průkazu (plastová kartička) nebo
  • občanů států EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska, Islandu či Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, na které se vztahuje část druhá výstupové dohody.

Výměnu lze provést pouze u platných průkazů o povolení k pobytu, po stanoveném termínu nebude výměna nadále možná.

Pokud do 3. 8. 2023 nepodáte žádost o výměnu průkazu, budete muset požádat o jeho prodloužení a uhradit správní poplatek 200 Kč.

Výměnou průkazu nedochází k prodloužení jeho platnosti.
O prodloužení jeho platnosti je nutné požádat. Požádat o prodloužení doby platnosti průkazu můžete v rámci jedné žádosti . Stačí pouze označit („zaškrtnout“), že žádáte o provedení obou úkonů.

Koho se povinnost výměny průkazu týká?

Vyměnit průkaz si musíte pokud:

  • jste rodinný příslušník občana EU,
  • jste občan třetí země,
  • jste držitelem průkazu ve formě papírové knížky.

Jak požádat o výměnu průkazu o povolení k pobytu za biometrický průkaz?

Podat žádost o výměnu průkazu je možné nejpozději do 3. 8. 2023.

Žádost můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitra, poslat doporučeně poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím zmocněného zástupce.
Více informací naleznete na Informačním portále pro cizince.

Následně bude nutné provést snímání biometrických údajů za účelem vydání nového průkazu o povolení k pobytu.

Na termín snímání biometrických údajů Vás buď objednají sami pracovníci při podání žádosti, nebo se můžete objednat pomocí telefonické objednávací linky na čísle +420 974 801 801.

Co dělat v případě, že mému průkazu brzy vyprší doba platnosti (např. za 6 měsíců)?

Výměnou průkazu se jeho doba platnosti automaticky nemění/neprodlužuje.

Pokud doba platnosti stávajícího průkazu bude brzy končit (např. za 6 měsíců nebo méně), doporučujeme na pracovišti odboru azylové a migrační politiky při výměně zažádat rovnou i o prodloužení platnosti průkazu.
Žádost o výměnu průkazu a žádost o prodloužení doby platnosti lze podat najednou v rámci jednoho formuláře.

Za žádost o prodloužení je nutné uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč v podobě kolkových známek.
Více informací naleznete v sekci Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Co dělat v případě, že je můj průkaz již neplatný?

Pokud máte přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, budete muset podat žádost o jeho prodloužení. Za žádost o prodloužení je nutné uhradit správní poplatek ve výši 200 Kč v podobě kolkových známek.

Pokud máte povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana EU, budete muset požádat o vydání nového průkazu o povolení k trvalému pobytu, popřípadě o prodloužení průkazu o povolení k trvalému pobytu.

Pokud se nacházíte v zahraničí a máte vízovou povinnost, požádejte na zastupitelském úřadě o vydání vstupního víza D/VR/-/-/-.