Volný pohyb osob v Evropské unii

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mohou svobodně pobývat v jakékoliv zemi Evropské unie – volný pohyb osob je jednou ze základních svobod zaručenou občanům na základě unijního práva. Jako občané Evropské unie tak můžete v České republice žít, studovat nebo pracovat bez nutnosti povolení k pobytu nebo zaměstnání.

OBČANÉ EU

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU

Za jakých podmínek můžete v Evropské unii pobývat?

Jako občané Evropské unie máte právo volného pohybu a pobytu v rámci členských států Evropské unie. I na území České republiky proto můžete vstupovat a pobývat po neomezenou dobu. Stačí vám k tomu cestovní doklad, v tomto případě i doklad totožnosti. Při pobytu na území musíte splňovat některé povinnosti. Právo pobytu vám může být omezeno pouze ve vážných a odůvodněných případech, například porušování veřejného pořádku, ohrožení veřejné bezpečnosti nebo zdraví.

Ani pro pobyt v ostatních členských státech Evropské unie nepotřebujete žádné povolení. Každý členský stát má však stanovena pravidla registrace občanů Evropské unie po příjezdu na území. Ty si můžete ověřit u zastupitelského úřadu daného státu, na jehož území se chystáte přechodně pobývat. Podívejte se na seznam zastupitelských úřadů jednotlivých zemí v České republice.


Je potřeba si žádat o nějaké pobytové oprávnění?

Nemusíte žádat o žádnou formu oprávnění k pobytu. Pokud v České republice pobýváte déle než 3 měsíce, máte právo požádat si o osvědčení o registraci.


Za jakých podmínek můžete v Evropské unii pracovat?

Máte právo si v České republice hledat práci a pracovat bez nutnosti žádat o pracovní povolení (máte volný přístup na trh práce). Dostane se vám stejného zacházení jako českým občanům, co se týče dostupnosti pracovních míst, pracovních podmínek a sociálních a daňových výhod. V České republice můžete také svobodně vykonávat jakoukoliv jinou výdělečnou činnost, například podnikat.