Trvalý pobyt - obecné informace

Pokud splňujete zákonem dané podmínky, můžete žádat o povolení k trvalému pobytu. Platnost povolení k trvalému pobytu na území není časově omezena a není tak potřeba prodlužovat jeho platnost. Prodlužuje se pouze platnost fyzických průkazu o povolení k pobytu (biometrická karta).


Za jakých podmínek můžete nejčastěji žádat o povolení k trvalému pobytu?

  1. Po 5 letech přechodného pobytu v České republice.
  2. Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území členských států Evropské unie (pouze držitelé modré karty a jejich rodinní příslušníci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území).
  3. Bez nutnosti předchozího pobytu v České republice. Týká se zejména dětí narozených na území České republiky nebo nezletilých dětí rodičů s trvalým pobytem.

Jak si můžete prodloužit průkaz o povolení k trvalému pobytu?

Průkaz o povolení k trvalému pobytu si můžete prodloužit opakovaně, a to s dobou platnosti na 10 let, respektive 5 let u cizinců mladších 15 let.

Podrobné informace najdete na stránce Prodloužení doby platnosti průkazu o povolení k trvalému pobytu.