Změna osobního stavu u občanů třetích zemí

Změnu osobního stavu jsou povinni oznámit všichni občané třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu nebo trvalého pobytu na území České republiky.


V jakém případě musíte změnu osobního stavu ohlásit?

Pokud se vám změní osobní stav – po sňatku nebo rozvodu.


Jaká je lhůta k oznámení změny?

Změnu osobního stavu oznamte do 3 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu osobního stavu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny osobního stavu neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY OSOBNÍHO STAVU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář oznámení můžete vyplnit online. Vyplněné oznámení poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář oznámení můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Při změně osobního stavu není nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete jednoduše oznámit poštou.

Pokud chcete změnu nahlásit poštou, její provedení budete moci ověřit s pracovníky informační linky. Na informační linku v tomto případě doporučujeme volat nejdříve týden po odeslání zásilky, protože zpracování doručených písemností obvykle trvá několik dní.

Pokud budete chtít změnu oznámit osobně, rezervujte si termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete náležitosti poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.