Změna cestovního dokladu u občanů třetích zemí

Změnu cestovního dokladu jsou povinni oznámit všichni občané třetích zemí, kteří jsou držiteli dlouhodobého víza, dlouhodobého pobytu nebo trvalého pobytu na území České republiky.


DLOUHODOBÉ VÍZUM

DLOUHODOBÝ & TRVALÝ POBYT

Jaká je lhůta k oznámení změny?

Změnu cestovního dokladu oznamte do 3 pracovních dnů. Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.

Pokud máte dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání, musíte tuto změnu oznámit do 15 dnů příslušnému útvaru policie.


Jak a kde můžete změnu oznámit?

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.


Jaký je správní poplatek?

Za oznámení změny cestovního dokladu neplatíte správní poplatek.


POSTUP PŘI OZNÁMENÍ ZMĚNY CESTOVNÍHO DOKLADU:

1. Připravte si povinné náležitosti (dokumenty)

K oznámení změny budete potřebovat:

Podívejte se na formální požadavky, které musí dokumenty splnit.

2. Vyplňte formulář pro oznámení změn

Formulář oznámení můžete vyplnit online. Vyplněné oznámení poté vytiskněte a podepište.

Prázdný formulář oznámení můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně, případně si jej můžete zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra. Formulář musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou.

3. Formulář pošlete nebo se objednejte na pracoviště Ministerstva vnitra

Změnu můžete oznámit osobně na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Z procesních důvodů je vždy nutné dostavit se osobně na pracoviště Ministerstva vnitra. Změnu tak můžete oznámit osobně a bude vám provedena na počkání (obdržíte nový vízový štítek). V tomto případě si rezervujte termín předem online nebo telefonicky. Pokud je nabízený termín pro vaši rezervaci již po lhůtě, kterou máte pro oznámení změny, pošlete žádost poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo navštivte pracoviště Ministerstva vnitra v úředních hodinách bez předchozího objednání. Bez předchozího objednání budete odbaveni v běžném pořadí. Pokud zmeškáte lhůtu pro oznámení změny, může vám být udělena pokuta.

Pokud změnu oznamujete poštou, nikdy neposílejte váš originální cestovní doklad – přiložte pouze kopii. Při oznámení změny poštou trvá zpracování písemností obvykle několik dnů. Po provedení změny vás pracovníci Ministerstva telefonicky nebo písemně vyzvou k vyznačení vízového štítku do nového cestovního dokladu. V případě, že do 30 dnů výzvu neobdržíte, kontaktujte informační linku. Pracovníci informační linky ověří, jestli daná změna byla provedena, a případně se s vámi rovnou domluví na termínu k vyznačení vízového štítku do nového cestovního dokladu.

4. Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra

Dostavte se na pracoviště Ministerstva vnitra pro vyznačení vízového štítku do vašeho cestovního dokladu.