Změna struktury KACPU

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině po 1. 4. 2023.


Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra.

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní.

Jednotlivá KACPU budou fungovat vždy minimálně v pondělí, středu a pátek v úředních hodinách.

Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování.

Krátkodobé přístřeší bude od 1. 9. 2023 poskytováno pouze v Brně a Ostravě.

Aktualizované znění informace naleznete zde.