Přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v České republice

Od 1. 9. 2023 bude krátkodobé přístřeší poskytováno pouze v Brně a Ostravě.

Krátkodobé přístřeší je možné přidělit osobám, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo těm, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě.