Bezvízový pobyt až na 1 rok pro držitele dlouhodobého víza či dlouhodobého pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské Unie

Držitelé platného povolení k dlouhodobému pobytu nebo dlouhodobého víza za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské unie mohou při splnění podmínek pobývat na území České republiky bezvízově, a to až po dobu 1 roku od prvního vstupu do země.


Koho se tento typ bezvízového pobytu týká?

Bezvízový pobyt na 1 rok se vás týká, pokud splňujete následující podmínky:

  • Jste držiteli platného dlouohodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem Evropské unie. Neplatí pro povolení k pobytu vydaná Irskem a Dánskem.
  • Budete se na území České republiky věnovat vědeckému výzkumu, váš účel pobytu tedy bude vědecký výzkum.

Jaké jsou vaše povinnosti?

  • Po příjezdu se musíte do 3 dnů registrovat na cizinecké policii.
  • Po celou dobu pobytu musíte mít platné povolení k pobytu nebo dlouhodobé vízum vydané jiným členským státem Evropské unie. Pokud platnost tohoto povolení nebo víza zanikne, zaniká i vaše právo pobývat bezvízově na území České republiky.
  • Výzkumná organizace, u které provádíte vědecký výzkum, musí oznámit Ministerstvu vnitra zahájení nebo ukončení výzkumné činnosti.

Jaké jsou vaše možnosti?

  • Po celou dobu pobytu máte volný přístup na trh práce a můžete tak bez omezení pracovat.
  • Kdykoliv v době oprávněného pobytu můžete podat na pracovištích Ministerstva vnitra žádost o dlouhodobý pobyt za účelem vědeckého výzkumu.
  • Bezvízově s vámi může pobývat i váš rodinný příslušník, pokud vás doprovází a je také držitelem povolení k dlouhodobému pobytu vydaného jiným členským státem Evropské unie.