Státní humanitární ubytování

Jedná se o dočasné ubytování, které je poskytováno bezplatně na časově omezenou dobu 150 dní. Během této doby je nutné zajistit si bydlení v rámci běžného smluvního vztahu.

Po uplynutí 150 dní nárok na bezplatné humanitární ubytování zaniká.

Toto časové omezení neplatí pro zranitelné osoby, kterým byla přiznána humanitární dávka. Takovým osobám je ubytování poskytováno bezplatně i po uplynutí 150 dní.

ŽÁDOST O STÁTNÍ HUMANITÁRNÍ UBYTOVÁNÍ

Od 1. 1. 2024 lze o tuto formu ubytování žádat pouze na Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Ostravě (Moravskoslezský kraj) v úřední dny:

Po, St 8:00 – 16:00

Pá 8:00 – 14:00.

KACPU Ostrava nově funguje jako centrální bod pro přidělování státního humanitárního ubytování do všech krajů v České republice (s výjimkou Prahy).

Státní humanitární ubytování musí být vždy přiděleno prostřednictvím KACPU v Ostravě. Pokud si seženete ubytování jinou cestou, nebude považováno za státní humanitární ubytování.

Po přidělení státního humanitárního ubytování vám bude vždy vystaveno písemné potvrzení „Informace o přidělení ubytování“. V tomto dokumentu bude uvedena adresa ubytování, kontaktní údaje a základní informace o právech a povinnostech, které jsou s touto formou pomoci spojeny.

V případě, že máte zajištěno vlastní ubytování, nepotřebujete požádat o přidělení státního humanitárního ubytování a chcete požádat o dočasnou ochranu, dostavte se na příslušné KACPU v kraji, kde budete bydlet.

ZRANITELNÉ OSOBY A STÁTNÍ HUMANITÁRNÍ UBYTOVÁNÍ

V případě, že patříte mezi skupinu zranitelných osob a byla vám přiznána humanitární dávka, budete zařazeni do „evidence“ osob, kterým může být státní humanitární ubytování poskytnuto i po uplynutí lhůty 150 dní.

O humanitární dávku musíte požádat elektronickykaždý měsíc.

Od 1. 1. 2024 bude nárok na státní humanitární ubytování po uplynutí lhůty 150 dnů posuzován podle toho, zda patříte mezi skupinu zranitelných osob a zda vám byla v předchozím kalendářním měsíci přiznána humanitární dávka.

Příklad: Pokud dne 1. 1. 2024 uplynula lhůta 150 dní ve státním humanitárním ubytování, můžete jej i nadále bezplatně využívat, pokud patříte mezi zranitelné osoby a byla vám přiznána humanitární dávka v prosinci 2023. V případě, že tyto podmínky nesplňujete, ztrácíte na bezplatné humanitární ubytování nárok a je nutné využít možností klasického komerčního ubytování. Pokud zatím nebylo o humanitární dávce na měsíc prosinec rozhodnuto, je rozhodný údaj za listopad.

Od ledna 2024 se zároveň zvyšují započitatelné náklady na bydlení v rámci humanitární dávky pro zranitelné osoby. Pro ostatní osoby s dočasnou ochranou zůstávají ve stávající výši. Rovněž se umožňuje požádat o opakovanou formu mimořádné okamžité pomoci. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.


Kdo je zranitelná osoba?

Zranitelnou osobou se rozumí osoba, která splňuje podmínky pro přiznání humanitární dávky a zároveň jde o:

 • osobu mladší 18 let,
 • osobu ve věku nad 65 let,
 • osobu pečující o dítě do 6 let věku,
 • osobu invalidní nebo držitele průkazu osvědčujícího zdravotní postižení (včetně osob o ně pečujících),
 • osobu studující v ČR do 26 let věku,
 • těhotnou ženu.

ZMĚNA STÁTNÍHO HUMANITÁRNÍHO UBYTOVÁNÍ

Změnit ubytovací zařízení, které vám bylo přiděleno, není za běžných okolností možné.

Změna je umožněna pouze ze závažných důvodů, které zásadně komplikují nebo znemožňují váš pobyt v ubytovacím zařízení a vznikly nezávisle na vaší vůli.

Za závažný důvod není považována například práce či docházka dítěte do školního zařízení v jiném místě.


Co je závažný důvod:

Ubytování nesplňuje zdravotní potřeby osoby nebo potřebu sociální služby

Jedná se o výjimečné situace, kdy např. zdravotní stav ubytované osoby vyžaduje bezbariérový přístup nebo osoba potřebuje speciální pečovatelské služby (například senioři nebo handicapované osoby).

Specifické zdravotní potřeby nebo potřebu sociální služby je nutné doložit potvrzením příslušného úřadu.

Společný život blízké rodiny

Členové blízké rodiny jsou v situaci, kdy jejich část může využívat státní humanitární ubytování i po uplynutí 150 dnů (jsou uznáni jako zranitelné osoby), ostatní členové však tento nárok nemají a musí si po uplynutí 150 dní najít jiné bydlení. Tato situace nastává, pokud ubytovací zařízení, kde rodina v danou chvíli bydlí, poskytuje pouze státní humanitární ubytování.

Pokud rodina chce být nadále ubytována společně, může kontaktovat integrační centrum v kraji, ve kterém bydlí (na adresách uvedených v tabulce níže). Rodina si může předem sama aktivně najít jiné ubytovací zařízení. To musí poskytovat jak státní humanitární ubytování, tak i placené ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) a mít volné ubytovací kapacity.

Například:

Otec a matka s jedním nezletilým dítětem ve věku 4 roky jsou umístění ve státním humanitárním ubytování a končí jim lhůta 150 dní pro jeho využívání. Toto ubytovací zařízení nenabízí možnost sjednat si placené ubytování (poskytuje pouze státní humanitární ubytování).
Nárok na setrvání v humanitárním ubytování i po uplynutí doby 150 dní jako zranitelná osoba má spolu s nezletilým dítětem pouze jedna pečující osoba (otec nebo matka). Druhý rodič si musí po uplynutí zmíněné doby najít ubytování mimo systém státního humanitárního ubytování.
Rodina v těchto případech může kontaktovat integrační centrum a požádat o umístění celé rodiny v kombinovaném zařízení, přičemž rodina sama může předem vyhledat ubytovatele, který kromě státního humanitárního ubytování poskytne druhému z rodičů i klasickou formu ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu).


Kde žádat o změnu státního humanitárního ubytování?

Od 1. 1. 2024 musíte v případě, že chcete změnit státní humanitární ubytování kontaktovat nejbližší integrační centrum podle místa vašeho pobytu, na adrese dle následující tabulky.

krajměstoadresAHODINY, VE KTERÝCH
MŮŽETE POŽÁDAT
O ZMĚNU
hlavní město
Praha
PrahaNáměstí Organizace spojených národů 844/1
(v prostorech KACPU)
Po, St
12:00 – 15:30
BenešovŽižkova 360Po, St
12:00 – 15:30
Kutná HoraHornická 642Po, St
12:00 – 15:30
StředočeskýKladnoCyrila Boudy 1444Po, St
12:00 – 15:30
Mladá
Boleslav
tř. Václava Klementa 467Po, St
12:00 – 15:30
PříbramU nemocnice 85Po, St
12:00 – 15:30
JihočeskýČeské
Budějovice
Kněžskodvorská 2296/8APo, St
12:00 – 15:30
PlzeňskýPlzeňAmerická 39Po, St
12:00 – 15:30
KarlovarskýKarlovy VaryZávodu Míru 876/3aPo, St
12:00 – 15:30
LibereckýLiberecVoroněžská 144/20Po, St
12:00 – 15:30
ÚsteckýÚstí nad
Labem
Berní 2261/1
(v prostorech KACPU)
Po, St
12:00 – 15:30
PardubickýPardubicePernerova 444Po, St
12:00 – 15:30
KrálovehradeckýHradec
Králové
Ulrichovo nám. 810/4
(v prostorech KACPU)
Po, St
12:00 – 15:30
JihomoravskýBrnoHněvkovského 30/65
(v prostorech KACPU)
Po, St
12:00 – 15:30
VysočinaJihlavaTolstého 15Po, St
12:00 – 15:30
ZlínskýZlínŠtefánikova 167Po, St
12:00 – 15:30
OlomouckýOlomoucHálkova 171/2Po, St
12:00 – 15:30
MoravskoslezskýOstravaČeskobratrská 2227/7Po, St
12:00 – 15:30

Při žádosti o změnu doložte případnou existenci závažných důvodů. V případě jejich relevance Vám bude přiděleno státní humanitární ubytování v jiném zařízení.

Samotná integrační centra neposkytují asistenci s hledáním nových ubytovacích zařízení osobám, které nespadají do kategorie zranitelných osob, ani neověřují jejich volné kapacity.

FAQ

Je možné vybrat si místo, kam vám bude státní humanitární ubytování přiděleno?

Ne, přidělené ubytování je konečné. Z kapacitních důvodů není možné si vybírat konkrétní ubytovací zařízení ani kraj, kam vám bude ubytování přiděleno.

Státní humanitární ubytování musí být vždy přiděleno prostřednictvím KACPU v Ostravě (s asistencí integračního centra ve vašem regionu, pokud se jedná o změnu státního humanitárního ubytování). Pokud si seženete ubytování jinou cestou, nebude považováno za státní humanitární ubytování. A to ani v případě, kdy dané ubytovací zařízení poskytuje kromě placeného ubytování (v rámci běžného smluvního vztahu) i státní humanitární ubytování.


Jak zaniká nárok na státní humanitární ubytování?

Nárok na státní humanitární ubytování automaticky zaniká:

 • pokud osoba (včetně zranitelných osob) ubytování odmítne (kromě zvlášť závažných a ze strany KACPU Ostrava uznaných výjimek, např. bariérová budova pro vozíčkáře) či se na přidělené místo ubytování nedostaví,
 • pokud osoba svévolně ukončí ubytování nebo je ubytovatelem vykázána z důvodu porušení ubytovacích podmínek,
 • po 150 dnech od udělení první dočasné ochrany, pokud nejste zranitelnou osobou, které byla přiznána humanitární dávka,
 • pokud osoba není více než 10 dní přítomna v ubytovacím zařízení a ubytovateli písemně nenahlásila důvod a časový rozsah své nepřítomnosti v ubytovacím zařízení,
 • pokud se osoba přestěhuje a její nové ubytování nebylo přiděleno na KACPU Ostrava nebo integračním centru (na základě žádosti o změnu ubytování).


Co dělat, pokud ubytovací zařízení již dále nebude poskytovat státní humanitární ubytování?

Pokud ubytovací zařízení končí svou činnost v poskytování státního humanitárního ubytování, budete včas kontaktování ze strany ubytovatele.

Pokud budete chtít v systému státního humanitárního ubytování setrvat, na příslušném integračním centru (na adresách uvedených výše) vám bude přiděleno nové ubytovací zařízení.


Co dělat, pokud již nevyužíváte státního humanitární ubytování?

Pokud jste se přestěhovali, je nezbytné nahlásit  na pracovišti Ministerstva vnitra změnu adresy.

Na nahlášení změny máte 3 pracovní dny.

Více informací k hlášení změn na pracovišti Ministerstva vnitra naleznete na Informačním portálu pro cizince v sekci DRŽITELÉ nebo v přehledných návodech.

Pokud změnu adresy nenahlásíte, může to ovlivnit možnost čerpání humanitární dávky.


Mohu zůstat u stejného ubytovatele, i když se již nejedná o státní humanitární ubytování?

Ano, s ubytovatelem se můžete domluvit na uzavření klasického smluvního vztahu se sjednanou výší nájmu.

V případě, kdy zůstáváte na stejné adrese (například ve stejném bytě, který již není vedený v evidenci státního humanitárního ubytování), nehlaste na pracovišti Ministerstva vnitra změnu adresy.

Více informací k možnostem čerpání humanitární dávky se započitatelnými náklady na bydlení, které mohou čerpat osoby s udělenou dočasnou ochranou, poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo Úřad práce ČR.


Jak počítat lhůtu 150 dní?

Lhůta 150 dnů se počítá ode dne, který následuje po dni udělení první dočasné ochrany.

Například:

První dočasná ochrana mi byla udělena 29. 4. 2023. Lhůta 150 dní bezplatného státního ubytování začíná plynout ode dne 30. 4. 2023.

Pokud vám dočasná ochrana zanikla / vzdali jste se jí a byla vám udělena opakovaně, nevzniká nový nárok na tento benefit.

ZMĚNA V POSKYTOVÁNÍ STÁTNÍHO HUMANITÁRNÍHO UBYTOVÁNÍ OD 1. 9. 2024

Tato stránka obsahuje zatím pouze předběžné informace, které budou průběžně upřesňovány.

Od 1. 9. 2024 bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby je nutné si zajistit vlastní ubytování.

Pokud dne 31. 8. 2024 budete využívat státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude vám umožněno toto ubytování od 1. 9. 2024 nadále bezplatně využívat. Státní humanitární ubytování budete muset opustit nebo si jej hradit sami na základě klasického smluvního vztahu.1

Toto pravidlo bude platit pro všechny skupiny osob bez výjimek.

Od 1. 9. 2024 již nebudou platit zvláštní podmínky pro zranitelné osoby.

Příklady životních situací, které mohou nastat:


1Osobě, která ke dni 31. 8. 2024 využívala státní humanitární ubytování, se celá doba bezplatného ubytování započítává do nové maximální doby 90 dnů (dle zákona č. 454/2023 Sb. Čl. II).