Změna v poskytování státního humanitárního ubytování od 1. 9. 2024

Tato stránka obsahuje zatím pouze předběžné informace, které budou průběžně upřesňovány.

Od 1. 9. 2024 bude státní humanitární ubytování poskytováno nejvýše na dobu 90 dní od udělení první dočasné ochrany. Změna se týká i zranitelných osob. Po uplynutí této doby je nutné si zajistit vlastní ubytování.

Pokud dne 31. 8. 2024 budete využívat státní humanitární ubytování již 90 dní (nebo déle), nebude vám umožněno toto ubytování od 1. 9. 2024 nadále bezplatně využívat. Státní humanitární ubytování budete muset opustit nebo si jej hradit sami na základě klasického smluvního vztahu.1

Toto pravidlo bude platit pro všechny skupiny osob bez výjimek.

Od 1. 9. 2024 již nebudou platit zvláštní podmínky pro zranitelné osoby.

Příklady životních situací, které mohou nastat:


1Osobě, která ke dni 31. 8. 2024 využívala státní humanitární ubytování, se celá doba bezplatného ubytování započítává do nové maximální doby 90 dnů (dle zákona č. 454/2023 Sb. Čl. II).