Komplexní zdravotní pojištění cizinců již nebude poskytovat pouze Pojišťovna VZP, a. s.

Od 20. září 2023 se mění poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice. Nově bude možné sjednat si cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území České republiky poskytovat.

Od 20. září 2023 si mohou žadatelé o dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt nově sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče i s jinými pojišťovnami, které jsou oprávněny toto pojištění na území České republiky poskytovat.

Mění se také výše pojistného plnění. Doposud výše sjednaného limitu na jednu pojistnou událost musela činit nejméně 60 000 EUR, a to bez spoluúčasti pojištěného na nákladech. Nyní se limit zvyšuje na 400 000 EUR.

Více informací o cestovním zdravotním pojištění najdete zde.

Více informací ohledně změny v přístupu ke zdravotnímu pojištění pro osoby mladší 18 let s dlouhodobým pobytem v České republice od 1. 1. 2024 najdete zde.