Potvrzení o pobytu

Potvrzení o pobytu je dokument, který obsahuje informace o vašem posledním realizovaném pobytu na území České republiky. Konkrétně se jedná o účel vašeho pobytu, upřesnění od kdy a do kdy máte toto pobytové oprávnění povoleno nebo údaje o vaší současné adrese hlášeného místa pobytu.

Žádost o potvrzení o pobytu můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Formulář žádosti můžete vyplnit online. Vyplněnou žádost poté vytiskněte a podepište. Prázdný formulář žádosti můžete také stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně – musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou. Formuláře si můžete také zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra.

Pro vydání potvrzení o pobytu je potřeba předložit také cestovní doklad. Pokud jste občané Evropské unie, můžete použít občanský průkaz.


Jaká je lhůta na vyřízení?

30 dnů. V některých případech obdržíte potvrzení o pobytu na počkání.


Jaký je správní poplatek?

50 Kč za každou započatou stránku. Poplatek se hradí formou kolkových známek.

Ministerstvo vnitra nevydává Potvrzení o pobytu pro účely uzavření sňatku na území. O toto potvrzení je možné požádat na pracovišti cizinecké policie ČR.