Historie pobytu

Historie pobytu je dokument, který obsahuje údaje o všech vašich pobytových oprávněních na území České republiky, a to i těch minulých. Jsou na něm uvedeny informace o účelu a období vašich pobytových oprávnění, včetně adres hlášeného místa pobytu.


Žádost o historii o pobytu můžete podat na pracovišti Ministerstva vnitraposlat poštou, datovou schránkou, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem nebo podat prostřednictvím zmocněného zástupce.

Prázdný formulář žádosti můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit ručně – musí být vyplněn čitelně, hůlkovým písmem (velkými písmeny) a latinkou. Formuláře si můžete také zdarma vyzvednout na pracovištích Ministerstva vnitra.

Pro vydání historie pobytu je potřeba předložit také cestovní doklad. Pokud jste občané Evropské unie, můžete použít občanský průkaz.


Jaká je lhůta na vyřízení?

30 dnů.


Jaký je správní poplatek?

50 Kč za každou stranu, a to i započatou. Poplatek se hradí formou kolkových známek při převzetí.