Krátkodobé pobyty v Evropské unii

Krátkodobý pobyt je pobyt v maximální délce 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů. U občanů třetích zemí, kteří chtějí vstoupit a krátkodobě pobývat na území členských států Evropské unie se rozlišuje jestli:

  1. jsou osvobozeni od vízové povinnosti, nebo
  2. podléhají vízové povinnosti.

Pokud jste občany země, jejíž občané jsou od vízové povinnosti osvobozeni, máte možnost bezvízového pobytu. Můžete tak pobývat a svobodně se pohybovat po zemích, které uplatňují společnou vízovou politiku. Jsou to všechny země schengenského prostoru. Naopak Bulharsko, Rumunsko, Kypr a Irsko společnou vízovou politiku neuplatňují.

Pokud jste občany země, jejíž občané podléhají vízové povinnosti, vztahují se na vás pravidla pro vstup, pobyt a udělování krátkodobých víz stanovená Schengenským hraničním a Vízovým kodexem. V případě cestování do Bulharska, Rumunska a Kypru je nutné kontaktovat příslušné orgány těchto států.

Pokud jako občané třetí země nesplňujete podmínky vstupu na území Schengenu stanovené evropskými a národními právními předpisy, může vám být odepřen vstup na území.