Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Občané České republiky mohou na území České republiky uzavřít manželství s cizími státními občany, a to formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy, kteří spolu chtějí uzavřít manželství (snoubenců) o tom, že spolu vstupují do manželství. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Pokud předkládáte veřejné listiny, které byly vydány soudy a úřady v zahraničí, věnujte pozornost pravidlům ověření cizích veřejných listin.

Jako občané třetí země musíte matričnímu úřadu před uzavřením manželství předložit písemné potvrzení vydané Policí České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.