Schengenské vízum k pobytu do 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání


Co je to krátkodobý pobyt?

Krátkodobým pobytem je pobyt v maximální délce 90 dní. Pravidla krátkodobého pobytu se dále odvíjejí od náležitostí uděleného víza, kterými jsou například:

 • počet vstupů (jeden, dva či více),
 • územní platnost (vízum platné pro celý schengenský prostor nebo pouze pro vybrané členské státy),
 • doba platnosti víza,
 • délka povoleného pobytu.

Co je sezónní zaměstnání?

Sezónní zaměstnání je činnost závislá na ročním období. Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 322/2017 Sb., ve znění vyhlášky č. 468/2022 Sb., se jedná o:

 • Rostlinnou a živočišnou výrobu, myslivost a související činnosti
 • Lesnictví a těžbu dřeva
 • Výstavbu budov
 • Inženýrské stavitelství
 • Specializované stavební činnosti
 • Ubytování
 • Stravování a pohostinství
 • Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
 • Sportovní, zábavní a rekreační činnosti

Kde můžete žádost podat?

Žádost se podává výhradně na zastupitelském úřadě České republiky. Seznam všech zastupitelských úřadů s kontakty najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Informace o podání žádosti a procesu udělení krátkodobého víza najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.


Kde můžete řešit prodloužení krátkodobého víza?

Podmínky prodlužování krátkodobých víz stanovuje Vízový kodex. V případě prodloužení krátkodobého víza za účelem sezónního zaměstnání žádost podáváte na odděleních pobytových agend odboru cizinecké policie krajských ředitelství Policie České republiky podle místa vašeho hlášeného pobytu.