Stěhování Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) v Olomouci na novou adresu

KACPU v Olomouci bude od 12. 2. 2024 otevřeno na nové adrese: třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc.

Poslední úřední den KACPU na původní adrese je 26. 1. 2024.

Dne 29. 1. 2024 dojde k uzavření tohoto pracoviště.

KACPU se nové adrese: třída Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc otevře 12. 2. 2024 (bude fungovat v rámci prostor pracoviště Ministerstva vnitra v Olomouci).

Do doby, než bude pracoviště opět otevřeno, žádejte o dočasnou ochranu na jiném nejbližším KACPU.

Dokumenty spojené s řešením vašich pobytových záležitosti (např. s hlášením změn) zasílejte prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu Ministerstva vnitra nebo datové schránky.

Více informací o dočasné ochraně naleznete zde.