Smazání uživatelských účtů založených pro účely prodlužování dočasné ochrany

Na Informačním portálu pro cizince dochází od 19. 12. 2023 ke smazání všech uživatelských účtů, které byly buď založeny v průběhu prodlužování dočasné ochrany probíhající do 31. 3. 2023 nebo založeny držiteli dočasné ochrany po tomto datu.

Ke smazání dojde v rámci přípravy na spuštění online registrace k prodloužení dočasné ochrany do roku 2025. Smazání se týká pouze uživatelského účtu, nemá žádný dopad na platnost dočasné ochrany.

Do doby spuštění online registrace si na Informačním portálu pro cizince nezakládejte nové uživatelské účty. Budete si ho moci založit spolu se spuštěním online registrace v průběhu ledna 2024. E-mailovou adresu pro založení účtu volte pouze tu, kterou používáte a máte k ní stálý přístup.

Více informací o prodlužování dočasné ochrany najdete v sekci Prodloužení. Aktuální informace zveřejňujeme také na facebookové stránce Naši Ukrajinci.