Možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR

Cizinci pobývající v České republice disponují různými druhy pobytových oprávnění. S typem a účelem pobytu mnohdy souvisí i právo cizinců na přístup na trh práce.


Neexistuje obecné pravidlo, to znamená, že nelze z typu dokladu, který byl cizincům vydán, jednoznačně určit, zda potřebují k výkonu zaměstnání povolení k zaměstnání nebo zda mají volný přístup na trh práce (například cizinci, kteří vystudovali v České republice střední nebo vysokou školu, mají trvale volný přístup na trh práce bez ohledu na to, jaké pobytové oprávnění získali).

V zájmu zvýšení obecné informovanosti o tomto tématu Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo několik materiálů, které poskytující přehled různých typů pobytu cizinců a naznačují rovněž související možnosti jejich přístupu k zaměstnání.

Mějte prosím na paměti, že materiály mají povahu orientačního přehledu dané problematiky a neposkytují kompletní soubor informací o pobytu a zaměstnání cizinců (nepokrývají všechny situace, které v praxi nastávají).

Možnosti pobytu cizinců ve vztahu k přístupu na trh práce Odkaz se otevře na nové kartě

Vzory dokladů vydávaných cizincům Odkaz se otevře na nové kartě

Vzory dokladů občanů třetích států se zvláštním přístupem na trh práce Odkaz se otevře na nové kartě