Možnosti pobytu cizinců a jejich přístupu na trh práce ČR

Cizinci pobývající v České republice disponují různými druhy pobytových oprávnění. S typem a účelem pobytu mnohdy souvisí i právo cizinců na přístup na trh práce.


Neexistuje obecné pravidlo, to znamená, že nelze z typu dokladu, který byl cizincům vydán, jednoznačně určit, zda potřebují k výkonu zaměstnání povolení k zaměstnání nebo zda mají volný přístup na trh práce (například cizinci, kteří vystudovali v České republice střední nebo vysokou školu, mají trvale volný přístup na trh práce bez ohledu na to, jaké pobytové oprávnění získali).

V zájmu zvýšení obecné informovanosti o tomto tématu Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo několik materiálů, které poskytující přehled různých typů pobytu cizinců a naznačují rovněž související možnosti jejich přístupu k zaměstnání.

Mějte prosím na paměti, že materiály mají povahu orientačního přehledu dané problematiky a neposkytují kompletní soubor informací o pobytu a zaměstnání cizinců (nepokrývají všechny situace, které v praxi nastávají).

Zaměstnávání žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany (azyl a doplňková ochrana) Odkaz se otevře na nové kartě

Vysílání občanů třetích zemí do České republiky k poskytování služeb v rámci EU Odkaz se otevře na nové kartě

Možnosti pobytu cizinců ve vztahu k přístupu na trh práce Odkaz se otevře na nové kartě

Vzory dokladů vydávaných cizincům Odkaz se otevře na nové kartě

Vzory dokladů občanů třetích států se zvláštním přístupem na trh práce Odkaz se otevře na nové kartě

Pobyt a přístup na trh práce osob s dočasnou ochranou a strpěním pobytu Odkaz se otevře na nové kartě

Více informací k dočasné ochraně nebo vízu strpění vydávanému v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině naleznete v sekci Dočasná ochrana.