Kvóty pro náběr žádostí na zastupitelských úřadech

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty nebo dlouhodobá víza za účelem podnikání jsou od 1. září 2019, na vybraných zastupitelských úřadech České republiky, zavedeny početní kvóty. Jejich výši stanovuje nařízení vlády.


Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů. Po vyčerpání kvót jsou všechny další případné žádosti nepřijatelné.

V rámci těchto kvót jsou stanoveny maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci Programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku. Jedná se o programy:

  1. Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  2. Kvalifikovaný zaměstnanec
  3. Klíčový a vědecký personál

Tyto programy účastníkům přinášejí různé výhody, které ostatní žadatelé o zaměstnaneckou kartu nemají.