Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR

Na základě usnesení vlády č. 581 z roku 2019, jsou od 1. září 2019 realizovány 3 programy za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku. Program digitální nomád je realizován na základě usnesení vlády č. 475 ze dne ze dne 28. června 2023.


Jedná se o programy:

Program kvalifikovaný zaměstnanec je určen pouze pro občany Arménie, Běloruska*, Černé Hory, Filipín, Gruzie, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Severní Makedonie, Srbska a Ukrajiny**.

Program digitální nomád určený pro skupinu vysoce kvalifikovaných pracovníků z oblasti IT. Program se vztahuje na občany Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických nebo Tchaj-wanu

Roční kvóty stanovené nařízením vlády mohou být pro účely náběru žádostí rovnoměrně rozděleny do jednotlivých kalendářních měsíců. Po jejich vyčerpání jsou všechny další případné žádosti nepřijatelné.

Tyto programy účastníkům přinášejí různé výhody, které ostatní žadatelé o zaměstnaneckou kartu nemají:

PROGRAM VYSOCE
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM
KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC
PROGRAM KLÍČOVÝ
A VĚDECKÝ PERSONÁL
Zaručená možnost podání žádosti na zastupitelském úřaduAnoAnoAno
Podání žádosti společně s nejbližšími rodinnými příslušníkyAnoNeAno
Vyřízení žádosti do 30 dnůNeNeAno
Písemné potvrzení nahrazující:
a)       doklad o zajištění ubytováníAnoNeAno
b)       pracovní smlouvuAnoNeAno
c)       doklad o odborné způsobilostiNeNeAno
Možnost změny zaměstnavatelePo 6 měsícíchPo 6 měsícíchBez omezení

Na účasti v programech není právní nárok.

* V současnosti se, podle § 2 zákona č. 175/2022 Sb. s odkazem na nařízení vlády č. 200/2022 Sb., žádosti o zaměstnaneckou kartu občanů Běloruské republiky nepřijímají.

** V současnosti jsou žádosti občanů Ukrajiny o zaměstnaneckou kartu, podle §5a zákona č. 65/2022 Sb., nepřijatelné.