Doklad prokazující volný přístup na trh práce

Doklad, který prokazuje, že máte volný přístup na trh práce, je povinnou náležitostí žádosti o zaměstnaneckou kartu s volným přístupem na trh práce.


Forma takového dokladu záleží na tom, na základě čeho máte volný přístup na trh práce. Dokladem prokazující volný přístup na trh práce může být například:

 • Vysokoškolský diplom
 • Doklad o úspěšném dokončení středoškolského studia
  • vysvědčení,
  • výuční list,
  • maturitní vysvědčení.
 • Doklad o úspěšném dokončení vyšší odborné školy
  • diplom
  • vysvědčení o absolutoriu
 • Potvrzení o studiu (doklad o tom, že se na území České republiky soustavně připravujete na budoucí povolání)

V případě, že prokazujete volný přístup na trh práce ve formě vysokoškolského diplomu, dokladu o úspěšném dokončení středoškolského studia nebo dokladu o úspěšném dokončení vyšší odborné školy, musí tyto dokumenty dokazovat, že jste své studium absolvovali v České republice.

Doklad musíte předložit v úředně ověřené kopii.