Doklad o účelu pobytu občanů Evropské unie

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI

TRVALÝ POBYT

Pokud žádáte o osvědčení o registraci, vyberte v příslušném tiskopisu v sekci II. účel svého pobytu, který chcete na území České republiky vykonávat.

Pokud žádáte za účelem rodinným, doložte tuto skutečnost příslušným dokladem.

V ostatních případech nemusíte účel svého pobytu na území dokládat.