Dočasná ochrana: Změny ve fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) a přidělování státního humanitárního ubytování od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 vchází v platnost několik změn, které se týkají fungování sítě Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) a přidělování státního humanitárního ubytování novým žadatelům o dočasnou ochranu.


Státní humanitární ubytování od 1. 1. 2024 přiděluje pouze KACPU v Ostravě

K podání žádosti o dočasnou ochranu v České republice je potřeba mít zajištěno ubytování. Ubytování musíte mít zajištěno po celou dobu vašeho pobytu v České republice.

Ubytování v České republice můžete mít zajištěno vlastní nebo můžete při podání žádosti o dočasnou ochranu požádat o přidělení státního humanitárního ubytování.

Pokud chcete podat žádost o dočasnou ochranu a nemáte zajištěno vlastní ubytování, dostavte se na KACPU v Ostravě. Nově vám může být státní humanitární ubytování do celé České republiky přiděleno pouze na KACPU v Ostravě.

Z kapacitních důvodů není možné si vybrat ubytovací zařízení ani kraj, kam vám bude státní humanitární ubytování v České republice přiděleno.

Máte zajištěno vlastní ubytování.Nemáte zajištěno
vlastní ubytování.
O dočasnou ochranu žádejte na KACPU v kraji, kde bydlíte (s výjimkou Středočeského kraje).

K žádosti je nově potřeba dodat potvrzení o zajištění ubytování s úředně ověřeným podpisem majitele nemovitosti nebo oprávněné osoby, která vám ubytování zajišťuje.

Více informací k podání žádosti o dočasnou ochranu a jejím náležitostem naleznete v sekci Dočasná ochrana.
Žádost o dočasnou ochranu podávejte POUZE na KACPU v Ostravě. Tam lze požádat také o přidělení státního humanitárního ubytování.
 
KACPU v Ostravě funguje v úřední dny (Po, St) mezi 8:00 a 16:00 a Pá mezi 8:00 a 14:00.
 
Více informací o státním humanitárním ubytování naleznete v článku Státní humanitární ubytování.
Chcete žádat o udělení dočasné ochrany v České republice?

Více informací ke státnímu humanitárnímu ubytování, postupu podání žádosti o jeho udělení a odpovědi na často kladené otázky (FAQ) naleznete na stránce Státní humanitární ubytování.


Krátkodobé přístřeší

Krátkodobé přístřeší je nouzový mechanismus, který můžete využít pro přespání v případě, kdy dorazíte do České republiky, nemáte zajištěno vlastní ubytování, je po úředních hodinách KACPU nebo čekáte na rozhodnutí vaší žádosti o dočasnou ochranu.

Krátkodobé přístřeší funguje nepřetržitě a může vám být poskytnuto pouze na těchto adresách:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (tel. +420 771 288 779).

Brno, Hněvkovského 30/65 (tel. +420 770 132 569).


Změny ve fungování sítě KACPU ve Středočeském kraji

Máte po příjezdu do České republiky zajištěno ubytování ve Středočeském kraji?

Od 1. 1. 2024 podávejte žádosti o dočasnou ochranu pouze na KACPU Praha.

Následné úkony (např. hlášení změn adresy atd.) budete moci provádět na pracovištích Ministerstva vnitra ve Středočeském kraji podle místa vašeho pobytu.