Dálkové doložení dokumentů prokazujících vazbu mezi majitelem a ubytovatelem při prodloužení dočasné ochrany

Doporučujeme dokumenty prokazující vazbu mezi majitelem a ubytovatelem podávat fyzicky při návštěvě pracoviště Ministerstva vnitra. Jejich zaslání poštou nebo elektronicky může způsobit prodloužení procesu vyznačení vízového štítku prodloužené dočasné ochrany nezávislé na vůli správního orgánu.

Dálkové doložení využívejte především v těchto případech:

  • prokázání vazby mezi ubytovatelem a majitelem nemovitosti, kde cizinec bydlí (v případě podnájemní smlouvy) v případě, kdy majitel / ubytovatel nechce doklad o této vazbě poskytnou cizinci fyzicky,
  • prokázání vazby mezi ubytovatelem a majitelem nemovitosti v případě ubytoven, které poskytují ubytování většímu počtu cizinců.

V případě, že jako majitel nemovitosti / ubytovatel dokládáte vazbu mezi majitelem a ubytovatelem elektronickou cestou (prostřednictvím datové schránky) je nezbytné:

  • Zaslat dokumenty s dostatečnou časovou rezervou (nejlépe 1 týden) před návštěvou cizince na pracovišti Ministerstva vnitra. Všechny přílohy musí být ve formátu autorizované konverze
  • Zaslat dokumenty s průvodní zprávou v tomto znění:

Předmět zprávy: OAMP – Název pracoviště (např. Kutná Hora)  – doložení vztahu k nemovitosti mimo správní řízení

Text zprávy:

Dobrý den,

mimo správní řízení dokládám vazbu mezi ubytovatelem a majitelem nemovitosti pro aktuální a budoucí řízení, týkající se všech ubytovaných cizinců.

Podpis


Pokud je dokument opatřen elektronickým podpisem, nedokládejte následně fyzicky jeho vytištěnou kopii. Takovýto dokument nelze považovat za originál a je pro účely správního řízení nedostačující. Pro doložení ve fyzické podobě je nutné dokument opatřit autorizovanou konverzí.