Změna v přidělování krátkodobého přístřeší osobám žádajícím o dočasnou ochranu v České republice

Od 1. 4. 2024 bude krátkodobé přístřeší poskytováno pouze v Ostravě.

Krátkodobé přístřeší je nouzový mechanismus, který můžete využít pro přespání v případě, kdy dorazíte do České republiky, nemáte zajištěno vlastní ubytování, je po úředních hodinách KACPU nebo čekáte na rozhodnutí vaší žádosti o dočasnou ochranu.

Krátkodobé přístřeší funguje nepřetržitě a od 1. 4. 2024 vám bude poskytnuto pouze na této adrese:

Ostrava, Dr. Malého 1356/17 (tel. +420 771 288 779).