Změna přidělování státního humanitárního ubytování osobám žádajícím o dočasnou ochranu ve Středočeském kraji 

Od 1. 9. 2023 bude státní humanitární ubytování do všech okresů Středočeského kraje přidělováno pouze na KACPU Kladno a KACPU Kutná Hora.

Státní humanitární ubytování je poskytováno jako prvotní pomoc osobám, které prchají před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a nemají v České republice zatím zajištěno ubytování vlastní.

Více informací ke státnímu humanitárnímu ubytování naleznete na stránce Státní humanitární ubytování od
1. 7. 2023.

Pokud chcete žádat o přidělení státního humanitárního ubytování ve Středočeském kraji, obraťte se na KACPU Kladno nebo KACPU Kutná Hora. Státní humanitární ubytování je na těchto KACPU přidělováno do všech okresů Středočeského kraje.

Pokud máte zajištěno vlastní ubytování a potřebujete požádat pouze o dočasnou ochranu, navštivte KACPU podle adresy, kde budete bydlet.