Změna adresy

Změny hlaste do 3 pracovních dnů.
Změnu oznamte až poté, co k ní skutečně dojde.

Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště.

K ohlášení změn můžete také využít elektronický tiskopis.
Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně.

Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.


Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese.
Takovým dokladem může být:

Ať už se rozhodnete pro nahlášení změny adresy osobně, či poštou, pokud jako doklad o zajištění ubytování předkládáte nájemní smlouvu, použijte její úředně ověřenou kopii.

Potvrzení vlastníka nemovitosti nemusí být úředně ověřeno.

Co může být dokladem o ubytování a čemu věnovat pozornost najdete v našem přehledném návodu.K oznámení změny adresy budete potřebovat: